2008. május 15., csütörtök

Tizenhetedik


Két szerzetes vitatkozott azon, hogy a tojás volt-e előbb, vagy a tyúk. Minden szempontból megértették egymás álláspontját, de a végső döntés tekintetében ellenkező álláspontot képviseltek. Mivel nem tudták eldönteni, hogy mi az igazság, az öreg apáthoz fordultak.
- Mester! Nem tudunk dönteni a vitában. Mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk?
Válaszul a Mester mindegyikre ráhúzott egyet a botjával, azonban ezek nem adták fel.
- Mester! Kérlek, segíts! Nem tudunk dönteni a vitában. Elemészt minket. Mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk?
Válaszul a Mester újfent ráhúzott mindegyikre a botjával, azonban azok továbbra is tántoríthatatlanok maradtak.
- Mester! Kérlek, segíts nekünk! Válaszold meg, mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk!
Azonban a mester hallgatott. Vártak. Nem történt semmi. Épp indulni készültek, hogy máshoz forduljanak segítségért, mikor a Mester váratlanul megszólalt.
- Majd holnap hajnalban három órakor megválaszolom.

Másnap hajnalban a két szerzetes elsőként kereste fel az apát celláját. Egy rangidős szerzetes várta őket az ajtó előtt.
- Mesterünk tegnap éjjel magához hívatott, és arra kért, adjam át nektek a kérését. A szerzetesek megijedtek, hogy ma sem tudják meg a választ, de az ajtóban álló így folytatta.
- Mesterünk tegnap éjjel meditációjába merült, hogy így fejezze be életét. Már nem mutat életjeleket, nincs pulzusa, leállt a légzése, de azt kérte, reggel ebben az időpontban menjetek be hozzá, és megtalálhatjátok a választ.
A két szerzetes tántorogva lépett be az ajtón. Kellett pár másodperc, hogy szemük megszokja a kevés fényt. A Mester az ablak előtt ült a félhomályban. Mozdulatlan volt, halott, de mégis fenséges. Előtte sok papírlap hevert szerteszét, mind teleírva, javítva.
- Biztosan ezekre írta az utolsó tanítását – súgta egyik a másiknak.
A lapok számozva voltak. A szerzetesek az apát mellett helyezkedtek el oldalt, és az elsőtől sorban haladva olvasták a lapokat. Különféle filozófiai iskolák tanítása állt rajtuk. Mindegyik azt boncolgatta, hogy mi volt előbb, a tojás, vagy a tyúk. A szerzetesek egymásnak mutogatták a lapokat, mert mindegyik talált olyat, amelyik a saját igazában támogatta. Végigolvasták az utolsó előttit is, és csak ekkor tűnt fel, hogy az utolsó lap, amelyik a Mester előtt feküdt, nem tartalmaz semmit.

Valahogy minden lelassult, valószínűtlennek tűnt a szoba, és a mester előtti üres lap furcsa fénye. Ekkor két könnycsepp koppant a lapon. Ez volt a tizenhetedik.

Nincsenek megjegyzések: